...

"We bekijken met Wachtposten Vlaanderen zeker hoe we de probleem van het oneigenlijk gebruik moeten aanpakken", zegt dr. Teughels. "Het fenomeen is herkenbaar genoeg."Het probleem van oneigenlijk gebruik van de huisartsenpost werd door verantwoordelijken van de wachtpost in Heist-op-den-Berg aangekaart op deze website (en in AK2365).Algemeen verschijnselMaar oneigenlijk gebruik zie je zeker niet alleen in de wachtposten, benadrukt de voorzitter van Wachtposten Vlaanderen. "In de spoed zie je heel wat mensen met klachten die eigenlijk in de eerste lijn thuishoren. Dat is dan oneigenlijk gebruik van de spoed. En ook van de gewone wachtdienst van huisartsen maken een aantal mensen wel eens misbruik.""In de eerste plaats moet je het fenomeen objectief in kaart brengen", vindt Teughels. "Het zijn vaak maar enkele gevallen op een dag die je het gevoel geven: het is hier net een supermarkt. Ook tijdens de gewone raadpleging is het wel altijd die ene patiënt die er een beetje de kantjes lijkt af te lopen, of die je een ongemakkelijk gevoel geeft, die ook in je gedachten blijft hangen. Dat is een subjectieve indruk. De ervaring leert dat, als je het echt in cijfers brengt, dat soort fenomenen meestal wel meevalt."TriageStefan Teughels is er ook van overtuigd dat er wel wat aan te doen valt. Door een telefonische triage zoals gepland met het 1733-project bijvoorbeeld. "Maar dan moet ook de wet aangepast worden en moet het mogelijk worden oproepen voor niet-dringende zaken naar het gewone spreekuur door te verwijzen. En ook de mogelijkheid voor de huisarts, om zich beter te omringen en taken te delegeren, kan daarin verbetering brengen."