...

De urgentieartsen - de beroepsorganisatie, de wetenschappelijke verenigingen, de erkenningscommissies en het college kwaliteit - organiseerden op 19 en 20 maart een conclaaf. Ze bespraken de meest prangende kwesties voor de beroepsgroep, pakweg de zaken die in de komende vijf jaar moeten worden aangepakt.Laatste redmiddelDe organisatie en de financiering van de spoed staan bovenaan het lijstje. De spoed moet beter 'gepositioneerd' worden, vinden de spoedartsen. De spoed kan iedereen op ieder moment opvangen, biedt een adequate behandeling, oriënteert naar de beste zorg, en biedt de mogelijkheid de patiënt te observeren tot een diagnose is gesteld. De spoed draait niet alleen om noodgevallen, ze biedt ook een sociaal vangnet - een laatste redmiddel voor wie niet weet waar hij elders met zijn probleem terechtkan.Om de continuïteit van zorg te verzekeren moet het overleg met huisartsen en met andere specialisten worden uitgebouwd. De spoedarts moet toegang hebben tot de (relevante) gegevens uit het patiëntendossier dat de huisarts bijhoudt. De rol van de spoeddiensten in zorgprogramma's en netwerken moet duidelijk omschreven worden (samen met andere aspecten van de integratie in het ziekenhuisgebeuren). Wanneer nieuwe technieken en methodes zoals telegeneeskunde worden ingevoerd, moet ook advies van de spoedartsen worden ingewonnen.Transparante financieringEen transparante financiering moet een correcte zorg verzekeren en de juiste incentives geven. Ze moet de mogelijkheid van een 'opportunische' selectie van patiënten bannen. Het gaat om niet-planbare zorg, pathologiefinanciering biedt geen oplossing. De toegang tot een normale nomenclatuur voor de prestaties is wel een onderdeel van een correcte financieringEen Europese benchmarking moet de kosten van de spoed in kaart brengen in verhouding tot de globale uitgaven. Pas wanneer er duidelijkheid is over de rol van de spoed en er data zijn, kunnen discussies over zogenaamde overconsumptie enige inhoud krijgen.De opleiding moet gebaseerd zijn op het European Core Curriculum met een passende evaluatie volgens Europese standaards. Dat geldt ook voor de bijzondere beroepsbekwaming urgentiegeneeskunde. De vorming van specialisten acute geneeskunde zou beter uitdoven.Meer informatie vindt u op de website van het VBS.