...

Mensen die naar de spoed komen hebben een zorgvraag en moeten geholpen worden. De ethiek gebiedt spoedartsen op die vraag in te gaan en niet om hen te beschouwen als 'overtreders', zegt de beroepsvereniging. De experts hebben de BeCEP nooit geconsulteerd over hun voorstel. Ze zijn blijkbaar niet vertrouwd met de resultaten van nationaal en internationaal onderzoek hierover, zeggen de spoedartsen.Het 'oneigenlijk gebruik' van de spoed noemt de BeCEP een "monster van Loch Ness". De maatschappij heeft al veel geld uitgegeven om het te bestrijden, maar ondertussen blijven er steeds meer mensen naar de spoed komen.Dat maatregelen om mensen van de spoed weg te houden niets uithalen, blijkt al uit een KCE-rapport van 2005, stellen ze. Dat het gebruik van de spoed de mensen meer kost, ook als er geen ernstig probleem wordt geconstateerd, leidt er helemaal niet toe dat ze minder zouden komen.Volgens de spoedartsen zijn er andere problemen die veel geld kosten waar de aandacht beter naartoe kan gaan. Artsen en verpleegkundigen, ook op de spoed, "verspelen dagelijks uren tijd met het zoeken naar een bed voor ernstig zieke mensen en het onderhandelen met ziekenhuizen om ze te kunnen laten opnemen".Doordat het aantal ziekenhuisbedden krimpt, moeten mensen vaak in minder veilige omstandigheden terug naar huis gaan, aldus de BeCEP.