...

Het onderzoeksplatform tekent op die manier protest aan tegen de besparingen van de huidige Vlaamse regering. De voorbije twee jaar bespaarde die 68 miljoen euro op Wetenschap & Innovatie (W&I). Die ingreep moet natuurlijk gekaderd worden binnen de algemene bezuinigingen, maar druist volledig in tegen de doelstellingen van het project Vlaanderen in Actie (ViA). De cijfers die ViA onder andere in het Pact 2020 vooropstelde, worden op die manier helemaal niet bereikt.Investeren in moeilijke tijdenIn hun petitie pleiten de voor een andere basishouding. "Wij zijn verontrust en boos omdat de besparingen de opbouw van onze kennismaatschappij dreigen uit te hollen. Het kan nochtans anders; dat bewijzen enkele ons omringende landen die de crisis net aangrijpen om extra zuurstof te geven aan W&I."Het onderzoeksplatform draagt ook concrete voorstellen aan: een langetermijnvisie die partijpolitiek overstijgt, een meerjarenbegroting voor onderzoek en innovatie, een herziening van de huidige financiering van onderzoek en innovatie, een verbetering van de loopbaanperspectieven voor bijv. postdoctorandi en een verhoging van de vaste omkadering van de instellingen voor onderwijs.