...

In het kader daarvan heeft de American Academy of Neurology (AAN) http://www.aan.com/ een lijst gepubliceerd van procedures en onderzoeken waarvan het nut twijfelachtig is.De aandachtspunten zijn: - geen eeg voor hoofdpijn - geen beeldvorming van de carotis wegens syncope zonder andere neurologische tekenen - geen opiaten of barbituraten voor migraine - geen interferon ß en geen glatirameeracetaat voor progressieve multipele sclerose - geen endarteriëctomie voor een asymptomatische carotisstenose.