...

Het bekroonde werk omvat klinisch wetenschappelijk onderzoek waarbij medische problemen bij patiënten gedefinieerd en gekwantificeerd worden om daaruit betrouwbare diagnostische modellen te deduceren, die de patiëntenzorg verbeteren en die bovendien reeds een aantal internationale klinische richtlijnen fundamenteel gewijzigd hebben.Ten eerste werden voor de diagnose en optimaal beleid bij patiënten met ovariumtumoren door Dirk Timmerman internationale IOTA studies opgestart waarbij 6.000 vrouwen met een ovariumtumor bestudeerd werden. In samenwerking met ingenieurs en medische statistici werden vernieuwende mathematische modellen ontworpen en werden gebruiksvriendelijke mobiele apps vrij ter beschikking gesteld van alle artsen.Ten tweede werden, naast de eenmaking van de nomenclatuur tussen de VS en Europa, betrouwbare algoritmen ontwikkeld op basis van de gegevens bekomen bij meer dan 5.000 vrouwen met buitenbaarmoederlijke zwangerschappen, miskramen of zwangerschappen met onbekende lokalisatie. Gebaseerd op deze studies werden de richtlijnen voor correcte diagnose van miskraam gewijzigd en werd recent een internationale consensustekst gepubliceerd. Tenslotte werden 3.000 patiënten met endometriumkanker of abnormale uteriene bloedingen bestudeerd.Professor Timmerman is doctor in de genees-, heel-, en verloskunde, buitengewoon hoogleraar verloskunde en gynaecologie aan de KU Leuven en kliniekhoofd benigne gynaecologie en gynaecologische echografie in de UZ Leuven. Sinds 2008 is hij lid van de medische raad. Hij is voorzitter van het Klinisch Onderzoeksfonds UZ Leuven. In 2011 werd hij herkozen als voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Echografie. In september 2014 ontvangt hij het Fellowship ad eundem van The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.