...

Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker in Vlaanderen ging in 2013 van start. Het Centrum voor Kankeropsporing gaat onderzoeken of het de deelname van vrouwen aan de screening bevordert wanneer ze hierover een brief ontvangen die hun huisarts heeft getekend. "We willen onderzoeken, in samenwerking met Domus Medica en de vakgroep Huisartsgeneeskunde van UGent, hoe groot de invloed van de huisarts kan zijn" zegt dr. Patrick Martens, directeur van het Centrum voor Kankeropsporing. "De huisarts kan immers een prominente rol spelen in het bereiken van vrouwen die zich niet preventief laten onderzoeken."Tegelijk lanceert het Centrum een experiment met herinneringsmails voor patiënten. Vrouwen van 25 tot en met 64 jaar vormen daarbij de doelgroep: ze moeten om de drie jaar een nieuw uitstrijkje laten maken om cervixkanker op te sporen.Nu al ontvangen ze van het Centrum een herinneringsbrief wanneer het onderzoek al te lang geleden is. Vrouwen kunnen zich ook op een lijst zetten om tijdig een digitale reminder te ontvangen - dat is bij de derde verjaardag van het vorige onderzoek.Vrouwen moeten altijd wel zelf de afspraak maken bij hun arts ­- dat is de huisarts of gynaecoloog. Het webadres om zich op de mail in te schrijven is https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/herinneringuitnodiging-bevolkingsonderzoek."Deze initiatieven kunnen een bijkomend duwtje in de rug geven om nog meer Vlamingen te laten participeren" , vindt Vlaams WVG-minister Jo Vandeurzen (CD&V).