...

Sturen huisartsen door naar tandartsen en omgekeerd? En hoe vaak gebeurt dat? Sturen jongere artsen makkelijker door of juist niet?Dat zijn allemaal vragen waarop dr. Lauwers een antwoord wenst te krijgen. "De vragenlijst is zodanig opgebouwd dat uitsluitend relevante vragen worden gesteld", zegt dr. Lauwers. "Het doorlopen van de enquête duurt maximum zes minuten. Ook is de bevraging anoniem."Ook u kan de enquête invullen en wel via deze link.