...

Voor België is dit pionierswerk, zo laten de Stichting tegen Kanker, het Riziv en de VUB weten in een gezamenlijk persbericht. Ook internationaal is dit soort onderzoek uiterst zeldzaam, stellen de drie organisaties. De studie, een doctoraat, gebeurt door klinisch psycholoog Nick Van Campenhout (VUB) onder leiding van professor Elke Van Hoof. Zelfstandigen die met kanker geconfronteerd worden, staan op alle gebied voor tal van uitdagingen. Bruikbare gegevens over hun beleving zijn er momenteel echter niet veel. Daardoor is het lastig om gerichte en wetenschappelijk onderbouwde beleidsaanbevelingen te formuleren. Het onderzoek van Van Campenhout tracht bestaande data van onder meer het Riziv en de Stichting Kankerregister te koppelen. Dat laat toe statistische analyses uit te voeren. Voorts zal het project alle relevante stakeholders bevragen: zelfstandigen met kanker, wetenschappelijke experts, het werkveld. "Door de inclusie van een ruim veld aan stakeholders en de beleving van patiënten met een statuut van zelfstandige kunnen vooroordelen of mogelijk onaangepaste interpretatiekaders doorbroken worden," zo luidt het.Doel van het onderzoek is uiteindelijk de typische kenmerken van de beleving van ziek-zijn, kanker en behandeling van kankerpatiënten met een statuut van zelfstandigen in beeld te brengen. Met volgende onderzoeksvragen. Wat zijn hun noden aan informatie? Welke ondersteuning en aanpassing van de omgeving willen ze? Hoe kan de beleving en de arbeidsparticipatie positief beïnvloed worden en hoe kan de wisselwerking tussen beide geoptimaliseerd worden?Meer info: www.kanker.be/kanker-zelfstandigen