...

Professor Pierre Smeesters, infectioloog en hoofd van de pediatrische dienst in het UZ Koning Fabiola, wijst erop dat pediatrische patiënten in het algemeen minder zwaar getroffen worden dan volwassenen. "Toch kan het virus uitzonderlijk ook aanzienlijke gevolgen hebben voor kinderen en adolescenten. Waakzaamheid is dus steeds geboden," aldus professor Smeesters.In het kinderziekenhuis werken verpleegkundigen en kinderartsen nauw samen om te kunnen anticiperen op verschillende scenario's en mogelijke piekmomenten tijdens de Coronacrisis. Pediaters werden verpleegkundige technieken aangeleerd om de verpleegkundige teams eventueel te kunnen bijstaan. Teams van het UZ Koningin Fabiola staken een handje toe in het Sint-Pieterziekenhuis en het UVC Brugmann. In het kader van dit samenwerkingsverband nam het UKZKF ook een eerste volwassen patiënt over van Brugmann. In dat ziekenhuis was de maximumcapaciteit voor de behandeling van Covid-19-patiënten op IZ bereikt.Ondertussen roepen de pediaters de ouders op om de vaccinaties van hun kinderen te blijven opvolgen. Ze benadrukken tevens dat ouders altijd naar de spoed kunnen gaan als ze bezorgd zijn over de gezondheid van hun kind. Tot slot zette het ziekenhuis de 'Infolijn Covid-19' op om vragen van bezorgde ouders te beantwoorden. Daarnaast is er ook nog de telefoonlijn 'Hallo! Kinder- en jeugdpsychiatrie' waar kinderen en ouders terechtkunnen die angst en problematische stress ondervinden tijdens de lockdown.