...

Een wijkgezondheidscentrum vermeldde in de KPMG-audit (zie de krant) een zeehondenopvangcentrum als een externe partner waarmee het samenwerkte. Ook dat wijkgezondheidscentra elkaar renteloze leningen blijken te geven, roept bij de minister vragen op. De minister sprak in de plenaire vergadering van de Kamer tegen dat ze een heksenjacht had geopend op de wijkgezondheidscentra. "Ik heb geen andere bedoeling dan om het systeem van forfaitaire financiering correct in te vullen en juist te positioneren binnen de verplichte-verzekering-gezondheidszorg."Maar de begin deze week verschenen audit brengt volgens de minister toch wel enkele problemen aan het licht - anders dan wat er volgens haar in de media deze week te lezen viel. De Block kaart de "overfinanciering" aan: per patiënt ontvangen wijkgezondheidscentra 383 euro uit de forfaits van het Riziv "terwijl de kosten voor de zorg die we vanuit de verplichte verzekering financieren slechts 226 euro bedragen" (voor het jaar 2016).(Ter toelichting: 226 euro is het bedrag dat volgens de audit naar de personeelskosten van de huisarts, kinesitherapeut en verpleegkundige van het wijkgezondheidscentrum gaat -nvdr.)"Dat zal dus moeten worden uitgeklaard en bijgestuurd. Daar zal dus wél over gepraat worden", verzekert de minister.De minister noemt nog andere aandachtspunten voor haar beleid - "verre van exhaustief".Op grond van al deze vaststellingen heeft een Riziv-werkgroep de opdracht gekregen om tot een consensus te komen over een aantal voorstellen tot verbetering. De minister wil de resultaten van de audit verder toelichten in de Commissie.