...

De meeste mensen met dementie worden thuis verzorgd door een familielid. Opleiding en psychosociale ondersteuning van deze mantelzorg heeft onmiskenbaar een positief effect. Het komt de persoon met dementie ten goede, evenals de betrokkenen uit zijn omgeving. De gemoedsgesteldheid en levenskwaliteit van degene die zorg draagt voor de patit kan er aanzienlijk door worden verbeterd.De ondersteuning kan een brede waaier aan activiteiten omvatten: adviessessies, deelname aan gespreksgroepen, telefonisch advies, enzovoort. Verschillende soorten ondersteuning tegelijk aanbieden, vergroot de kans op succes. Deelname aan de activiteiten vermindert de kans op opname in een instelling of stelt deze uit.Andere maatregelen Een andere belangrijke maatregel is het aanbieden van opleidingen aan verzorgers in instellingen. Dat kan de toevlucht tot dwangmaatregelen, zoals vastbinden, verminderen. De patit zelf kan men lichaamsbeweging aanbieden: wandelen, zwemmen of fietsen. Deze activiteiten verbeteren de lichamelijke conditie en het psychisch welzijn, en zouden bovendien ook een gunstig effect kunnen hebben op het denkvermogen. Cognitieve stimulering, bijvoorbeeld met woordspelletjes of het samen oplossen van problemen heeft ook een aangetoond positief effect op korte termijn. Een langetermijneffect daarvan is evenwel niet aangetoond.De vier types interventies moeten aangepast worden aan de individuele situatie om het meeste effect te scoren. Professionele begeleiding is belangrijk. Voor andere niet-medicamenteuze behandelingen zoals licht-, muziek-en aromatherapie, snoezelen, massage, acupunctuur en aangepaste voeding zijn niet voldoende bewijzen voorhanden.Het - beperkte - effect van anti-alzheimermedicatie werd in een eerdere studie onderzocht.