...

Sinds 30 juni 2009 is een ondernemingsnummer ook verplicht voor zelfstandige artsen. Vanaf die datum horen ook artsen immers ingeschreven te zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Wie bij het ingaan van de nieuwe regeling zijn praktijk onder vennootschap uitvoerde, had sowieso al een ondernemingsnummer. Maar ook alle andere artsen die al voor 30 juni 2009 actief waren, kregen in principe automatisch zo'n nummer toegekend.De nieuwe regel had wel praktische gevolgen voor starters: die moeten sindsdien eerst langs een ondernemingsloket passeren om hun inschrijving in de KBO te regelen. Pas dan kunnen ze hun praktijk openen.KafkaiaansMaar wat indien u als arts met pensioen wil gaan en plots het bericht krijgt dat u uw ondernemingsnummer moet laten schrappen, terwijl u pertinent zeker bent dat u nooit zo'n nummer kreeg toegekend? En ook navraag bij de KBO bevestigt: "geen ondernemingsnummer bekend op deze naam en adres". Een arts uit Leuven, lezer van Artsenkrant, is in dat geval.Zijn sociaal secretariaat laat weten dat schrapping van het ondernemingsnummer verplicht is en 81,5 euro kost. "Maar hoe kan ik een nummer laten schrappen dat nooit is toegekend? Dat lijkt me echt kafkaiaans! Ik ervaar dit echt als een pestbelasting voor artsen en andere zelfstandigen. Dat men het ook een belasting op pensionering durft noemen in plaats van een administratieve schrapping."'Niet vlekkeloos'De Leuvense arts is er niet over te spreken: "Als ik daarenboven bereken dat op de delete-knop duwen op een lijst zowat één keer per 5 seconden kan, 12 keer per minuut, 72 keer per uur, en dus meer dan 500 keer per dag, is dat een aardige opbrengst per dag van zowat 40.000 euro."Een rondvraag bij sociale secretariaten leert dat de invoering van het ondernemingsnummers destijds niet vlekkeloos verlopen is. Wellicht is onze lezer niet de enige die door de mazen van het net viel. "Maar wie stopt met zijn zelfstandige activiteiten is wel verplicht het ondernemingsnummer te laten schrappen want dat is een voorwaarde om je uit te schrijven bij je sociaal verzekeringsfonds. Doe je het niet, dan gaat men ervan uit dat je nog als zelfstandige actief blijft."Second opinionWat is dan het advies aan de arts in kwestie? "Om problemen met zijn pensioen te vermijden, doet hij er goed aan om alsnog een ondernemingsnummer aan te vragen (kosteloos) om het dan vervolgens te laten schrappen", krijgen we te horen. Dat lijkt ons sterk. Misschien vraagt hij toch maar best een 'second opinion'.Peter Backx