...

Er is nog veel onzekerheid over wat besproken wordt in de kantoren van formateur Elio Di Rupo. Niets is definitief zolang er geen overeenkomst is over de noodzakelijke besparingen van zeven miljard euro. Alle afspraken zijn ook niet altijd becijferbaar. Veel toekomstige maatregelen worden gekoppeld aan variabele, en dus onvoorspelbare factoren. Ook zo de groei in de gezondheidszorg. In een werkdocument wordt die vastgelegd op de inflatie plus 82,5% van de economische groei. Binnen de sociale zekerheid gaat enkel de kinderbijslag, goed voor 5,9 miljard euro, naar de gemeenschappen.Ook wanneer het gaat om bevoegdheidsoverdracht is de eerste lijn niet aan de orde. Enkel inzake ouderenzorg wordt er gewerkt aan overdrachten. Dat kan nadelig zijn voor Vlaanderen waar de vergrijzing zwaarder weegt dan in de rest van het land. Dat gegeven moet worden opgevangen door de groeinorm in de financiering van ouderenzorg. Die wordt bepaald door de inflatie plus 82,5% van de economische groei, rekening houdend met de aangroei van het aantal 80-plussers. GeruchtenNog in de wandelgangen gonst het van geruchten over wie al dan niet 'ministerabel' is. Inge Vervotte is dat alvast niet meer, zij stapt over naar de katholieke zorgkoepel Emma. Maar ook dat is niet echt wat het lijkt. Volgens geruchten wordt Vervotte ontluisd en klaargestoomd om binnenkort Marc Justaert op te volgen aan het hoofd van de CM.