...

Door deze wet kunnen niet-verpleegkundigen onder bepaalde voorwaarden handelingen stellen die aan verpleegkundigen zijn voorbehouden. De wet veroorzaakte heel wat opschudding in kringen van verpleegkundigen. Een vereniging van verpleegkundigen en zorgkundigen stelde zelfs een beroep tot vernietiging van deze wet in bij het Grondwettelijk Hof wegens de schending van het gelijkheidsbeginsel en het fundamenteel recht op bescherming van de gezondheid. Maar in een arrest van 1 april 2021 (arrest nr.51/2021) wees het Hof dit verzoek echter af. De wet van 6 november 2020 werd dus niet vernietigd. Meer zelfs. Deze wet zou buitenwerking zijn getreden op 1 april 2021 tenzij de toepassing ervan bij Koninklijk Besluit zou verlengd worden. Dat is ook gebeurd met een KB van 25 maart 2021 dat gepubliceerd werd in het Staatsblad van 30 maart 2021. Dat Besluit bepaalt dat de wet buitenwerking zal treden op 1 oktober 2021. Een verdere verlenging is niet meer mogelijk.