Het is voor de vierde keer dat Zorgnet-Icuro de problematiek van de onbetaalde facturen bestudeert. De eerste enquête dateert van 2009, de cijfers van 2016 laten nu toe om een evolutie over een langere periode in kaart te brengen. Aan de enquête namen 45 ziekenhuizen deel. De steekproef vertegenwoordigt 78% van de Vlaamse algemene ziekenhuizen en 85% van het aantal erkende bedden. De resultaten betreffen de bedragen die patiënten uit eigen zak moeten betalen, en is exclusief de tussenkomst van de derde betaler (tussenkomst ziekteverzekering via het ziekenfonds) en de tweede betaler (hospitalisatieverzekering, ocmw...). De patiëntenbijdrage is bijgevolg het deel van de ziekenhuisomzet dat rechtstreeks door de patiënt dient betaald te worden.

Dubieuze debiteuren

Wat blijkt? Het aantal 'dubieuze debiteuren' stijgt jaar na jaar. 'Dubieuze debiteuren' zijn patiënten waarvan het twijfelachtig is dat zij ooit nog hun factuur zullen betalen. In 2013 werd 2,3% van de patiëntenomzet effectief afgeboekt en dus als verlies opgenomen; in 2015 was dat cijfer al opgelopen tot 2,5%. In totaal gaat het voor de Belgische ziekenhuizen om bijna 50 miljoen euro. En dat wetende dat de totale bedrijfsmarge van de Belgische ziekenhuizen in 2015 slechts 106 miljoen bedroeg.

Dat veel patiënten hun factuur niet kunnen of willen betalen is een zwaar onderschat probleem, dat gemakshalve door de overheid onder de mat wordt geschoven. Het kost de ziekenhuizen veel energie en werktijd om achterstallige facturen alsnog geïnd te krijgen: via aanmaningen, schriftelijke of telefonische contactnames, en tussenkomsten van de sociale dienst.

Dat veel patiënten hun factuur niet kunnen of willen betalen is een zwaar onderschat probleem, dat gemakshalve door de overheid onder de mat wordt geschoven.

In de bevraagde ziekenhuizen waren er eind 2015 meer dan 31.000 afbetalingsplannen lopende. Slechts in een kleine minderheid (2%) gaat het om een betwisting van de inhoud van de factuur.

Stevige verliesposten

Ziekenhuizen willen toegankelijke zorg bieden, en geen zorg ontzeggen aan zij die het nodig hebben. Dat is hun maatschappelijke rol. Het kan echter niet hun taak zijn om ook nog eens de schulden van die patiënten in hun exploitatie op te nemen. Het gaat niet om verwaarloosbare bedragen, maar om stevige verliesposten. Het is verlies dat elders moet gecompenseerd worden: hogere bijdragen van de (andere) patiënten, minder personeel... Het lijstje is ondertussen gekend.

Met de nieuwe besparingen staat het water de ziekenhuizen aan de lippen. We willen aandacht vragen voor die niet betaalde facturen. Is het niet de taak van de overheid om te zorgen dat deze verliesposten worden gecompenseerd en de precaire financiële situatie van de ziekenhuizen niet nog eens extra onder druk wordt gezet? Ziekenhuizen willen hun deuren voor iedereen open kunnen houden, maar die deuren kunnen maar open blijven als er ook een gezonde financiële balans is.

De volledige nota met de resultaten van de bevraging over de onbetaalde facturen kan u lezen op www.zorgneticuro.be

Het is voor de vierde keer dat Zorgnet-Icuro de problematiek van de onbetaalde facturen bestudeert. De eerste enquête dateert van 2009, de cijfers van 2016 laten nu toe om een evolutie over een langere periode in kaart te brengen. Aan de enquête namen 45 ziekenhuizen deel. De steekproef vertegenwoordigt 78% van de Vlaamse algemene ziekenhuizen en 85% van het aantal erkende bedden. De resultaten betreffen de bedragen die patiënten uit eigen zak moeten betalen, en is exclusief de tussenkomst van de derde betaler (tussenkomst ziekteverzekering via het ziekenfonds) en de tweede betaler (hospitalisatieverzekering, ocmw...). De patiëntenbijdrage is bijgevolg het deel van de ziekenhuisomzet dat rechtstreeks door de patiënt dient betaald te worden.Dubieuze debiteurenWat blijkt? Het aantal 'dubieuze debiteuren' stijgt jaar na jaar. 'Dubieuze debiteuren' zijn patiënten waarvan het twijfelachtig is dat zij ooit nog hun factuur zullen betalen. In 2013 werd 2,3% van de patiëntenomzet effectief afgeboekt en dus als verlies opgenomen; in 2015 was dat cijfer al opgelopen tot 2,5%. In totaal gaat het voor de Belgische ziekenhuizen om bijna 50 miljoen euro. En dat wetende dat de totale bedrijfsmarge van de Belgische ziekenhuizen in 2015 slechts 106 miljoen bedroeg.Dat veel patiënten hun factuur niet kunnen of willen betalen is een zwaar onderschat probleem, dat gemakshalve door de overheid onder de mat wordt geschoven. Het kost de ziekenhuizen veel energie en werktijd om achterstallige facturen alsnog geïnd te krijgen: via aanmaningen, schriftelijke of telefonische contactnames, en tussenkomsten van de sociale dienst. In de bevraagde ziekenhuizen waren er eind 2015 meer dan 31.000 afbetalingsplannen lopende. Slechts in een kleine minderheid (2%) gaat het om een betwisting van de inhoud van de factuur. Stevige verliespostenZiekenhuizen willen toegankelijke zorg bieden, en geen zorg ontzeggen aan zij die het nodig hebben. Dat is hun maatschappelijke rol. Het kan echter niet hun taak zijn om ook nog eens de schulden van die patiënten in hun exploitatie op te nemen. Het gaat niet om verwaarloosbare bedragen, maar om stevige verliesposten. Het is verlies dat elders moet gecompenseerd worden: hogere bijdragen van de (andere) patiënten, minder personeel... Het lijstje is ondertussen gekend.Met de nieuwe besparingen staat het water de ziekenhuizen aan de lippen. We willen aandacht vragen voor die niet betaalde facturen. Is het niet de taak van de overheid om te zorgen dat deze verliesposten worden gecompenseerd en de precaire financiële situatie van de ziekenhuizen niet nog eens extra onder druk wordt gezet? Ziekenhuizen willen hun deuren voor iedereen open kunnen houden, maar die deuren kunnen maar open blijven als er ook een gezonde financiële balans is.De volledige nota met de resultaten van de bevraging over de onbetaalde facturen kan u lezen op www.zorgneticuro.be