...

Alle partijen plannen besparingen in de gezondheidszorg. Dat is gebleken tijdens een geanimeerd debat op de 'Dag van de Huisarts', een initiatief van Domus Medica. Maar ook was iedereen het er over eens dat het bespaarde geld deels moet worden geherinvesteerd in het dichten van de gezondheidskloof, een betere omkadering van de huisarts en preventie.Intelligent besparen"Wij willen de uitgaven voor gezondheidszorg twee jaar blokkeren", aldus Louis Ide (N-VA). "En we willen intelligent besparen, door efficiëntiewinsten, maar ook goedkopere geneesmiddelen, remgeld vragen voor ongeoorloofd gebruik van de spoed, minder overbodige onderzoeken en door te snijden in de administratiekosten van de ziekenfondsen."Bij Open Vld wordt zelfs een besparing van 3,5 miljard euro op gezondheidszorg vooropgesteld. Maggie De Block: "Maar we voorzien ook een groeipad van 1,5% op vijf jaar tijd. Verspillingen moeten er uit, terwijl we langs de andere kant blijven investeren."Verschuiven"Wij besparen niet, wij verschuiven", onderstreepte Anne Dedry (Groen) . "En dan betekent het nastreven van efficiëntiewinsten, tegengaan van overbehandeling, minder prestatiegeneeskunde en meer forfaitaire geneeskunde, via zorgpaden.""Efficiëntieverbetering, goedkoper voorschrijven, doelgerichte medische beeldvorming", vatte Tom De Boeck (sp.a) samen."De overheid moet artsen verplichten rationeel de goedkoopste geneesmiddelen voor te schrijven, volgens het kiwi-model. Dat levert een besparing van 1,5 miljard op, dat kan worden geherinvesteerd in nieuwe technologie", aldus Harrie Dewitte van PVDA+.