...

Gepensioneerden die iets willen bijverdienen, moeten zich aan bepaalde grensbedragen(1+2) houden. Die grenzen mogen ze beperkt overschrijden, maar daar staat een proportioneel verlies van hun wettelijk pensioen tegenover. Passeren ze de maximaal toegelaten overschrijding, dan wordt hun pensioen volledig opgeschort.In tweede lezing keurde de federale regering nu het voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle goed om die overschrijdingslimiet op te trekken van 15 naar 25%. Goed nieuws voor wie na zijn pensioen aan de slag wil blijven.Discriminerende loopbaanvoorwaardeDaarbij komt dat 65-plussers(3) die er een loopbaan van 42 jaar op hebben zitten, zich niet aan plafonds moeten houden. Voor hen geen overschrijdingslimiet. Op zich positief nieuws, ware het niet dat deze maatregel artsen - en ook heel wat andere beroepsgroepen - buitenspel zet. Want door hun lange studieloopbaan kunnen zij op hun 65ste (haast) onmogelijk al een professionele carrière van 42 jaar voorleggen. De voorbije maanden deed deze discriminerende loopbaanvoorwaarde dan ook al heel wat inkt vloeien. En na een negatief advies van de Raad van State en openlijke kritiek van eminente professoren als Paul de Grauwe en Roger Blanpain zag het er even naar uit dat aan deze voorwaarde gesleuteld zou worden. Maar die hoop bleek ongegrond...PensioenbonusSamen met deze loopbaanvoorwaarde keurde de federale regering een aangepaste regeling voor de pensioenbonus goed, die zal gelden voor de drie pensioenstelsels. Het nieuwe systeem maakt komaf met de mogelijkheid voor sommige mensen om al van hun pensioenbonus te genieten terwijl ze nog verder moeten werken.Vanaf begin volgend jaar krijgt iemand die zijn vervroegd pensioen met minstens een jaar uitstelt, per gewerkte dag een pensioenbonus. Bij uitstel van één jaar bedraagt de bonus 1,5 euro per dag, daarna wordt hij per jaar met 20 cent opgetrokken tot maximaal 2,5 euro per dag. Ook na 65 jaar zullen mensen een pensioenbonus kunnen opbouwen, als extra bovenop het rustpensioen dat al stijgt naargelang de lengte van de actieve loopbaan.