Onbegrijpelijk is dan ook de ontevreden, misprijzende reactie van de psychologenverenigingen. De argumenten luiden dat ze geen inspraak hadden, dat het budget te beperkt is en bovenal dat het beroep van psycholoog vrij toegankelijk moet zijn. Wegens ook: de huisarts is onvoldoende opgeleid.

Snijden die argumenten hout? Te weinig budget... Het is natuurlijk een evergreen; iedereen wil meer verdienen. De realiteit is dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Daarmee moeten ook de psychologen leren leven.

Een minister wordt geacht rekening te houden met het hele maatschappelijke plaatje. Al een eeuwigheid zegt het beleid - en doorgaans blijft het inderdaad bij lippendienst - dat de huisarts de spilfiguur is in de gezondheidszorg. Dat hij de begeleidende coach is van zijn patiënt. In die visie houdt de huisarts het overzicht en is het logisch dat een consultatie bij de psycholoog enkel kan op verwijzing.

Onbegrijpelijk is de ontevreden, misprijzende reactie van de psychologenverenigingen

'Zorg2030' toont trouwens aan dat hierover een brede consensus bestaat. Chaos is het resultaat als alle zorgberoepen vrij toegankelijk blijven - wat nu trouwens nog grotendeels het geval is. Het leidt tot medicalisering en hoge kosten. Onbetaalbaar en onwenselijk dus. Waarbij men zich ook kan afvragen hoe dit in godsnaam ooit zou kunnen leiden tot een meer geïntegreerd zorgmodel - toch een uitdaging waar we voor staan.

En tot slot. De huidige academische opleiding gecombineerd met bijscholing zorgt er wel voor dat huisartsen voldoende kaas hebben gegeten van de materie.

Onbegrijpelijk is dan ook de ontevreden, misprijzende reactie van de psychologenverenigingen. De argumenten luiden dat ze geen inspraak hadden, dat het budget te beperkt is en bovenal dat het beroep van psycholoog vrij toegankelijk moet zijn. Wegens ook: de huisarts is onvoldoende opgeleid.Snijden die argumenten hout? Te weinig budget... Het is natuurlijk een evergreen; iedereen wil meer verdienen. De realiteit is dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Daarmee moeten ook de psychologen leren leven.Een minister wordt geacht rekening te houden met het hele maatschappelijke plaatje. Al een eeuwigheid zegt het beleid - en doorgaans blijft het inderdaad bij lippendienst - dat de huisarts de spilfiguur is in de gezondheidszorg. Dat hij de begeleidende coach is van zijn patiënt. In die visie houdt de huisarts het overzicht en is het logisch dat een consultatie bij de psycholoog enkel kan op verwijzing.'Zorg2030' toont trouwens aan dat hierover een brede consensus bestaat. Chaos is het resultaat als alle zorgberoepen vrij toegankelijk blijven - wat nu trouwens nog grotendeels het geval is. Het leidt tot medicalisering en hoge kosten. Onbetaalbaar en onwenselijk dus. Waarbij men zich ook kan afvragen hoe dit in godsnaam ooit zou kunnen leiden tot een meer geïntegreerd zorgmodel - toch een uitdaging waar we voor staan.En tot slot. De huidige academische opleiding gecombineerd met bijscholing zorgt er wel voor dat huisartsen voldoende kaas hebben gegeten van de materie.