...

Toch blijft Brenez positief. "Een aantal elementen stellen me gerust. De regering legt een traject voor vijf jaar vast en een groeinorm van 1,5%. Daarnaast wil men structurele maatregelen nemen én er worden middelen vrijgemaakt om aan bepaalde onvervulde noden tegemoet te komen", legt Brenez uit. "Voor ons is het belangrijk dat niet bespaard wordt om te besparen maar om tegemoet te komen aan de belangrijkste noden van de patiënt."De LOZ-topman juicht ook het belang toe dat de regering hecht aan het eHealth-platform en aan administratieve vereenvoudiging. "Kortom", aldus Xavier Brenez, "we hebben de morele plicht om constructief samen te werken met de nieuwe minister van Volksgezondheid. We schieten haar beleid niet bij voorbaat af."CM slaat en zalftOok het christelijke ziekenfonds onthield zich bij de stemming. "Het signaal dat we geven", aldus de CM, "is dat besparingen best in overleg gebeuren. Met ruimte voor alternatieven en voor nieuwe initiatieven -ook in 2015." Positief is dat het regeerakkoord de eerste lijn bevordert door patiënten aan te sporen eerst naar hun huisarts te gaan of door een beroep te doen op een wachtpost. Ook voor de uitbreiding van het verbod op ereloonsupplementen en het voornemen om de behandeling van zeldzame aandoeningen in gespecialiseerde centra te concentreren, is de CM vragende partij.Minder positief vindt het ziekenfonds dat in 2015 de nadruk op besparingen ligt en het respecteren van de begrotingsdoelstelling. Zelfs een beperkt aantal nieuwe initiatieven - terugbetaling psychotherapie, betere terugbetaling tandzorg enzovoort - wordt niet gerealiseerd. De CM denkt dat voor de besparingsvoorstellen vooral geput werd uit de halfjaarlijkse Riziv-audits. "Wij dringen erop aan dat ook het overaanbod aan hartcentra, radiotherapiecentra, robots en zo meer wordt aangepakt."Tot slot betreurt het ziekenfonds dat de 'remgeldvereenvoudiging' van de specialistische raadplegingen "een gelijkschakeling naar omhoog" is. Voor de raadpleging van bijvoorbeeld oogartsen of gynaecologen betekent dit een verhoging van het remgeld van 8,23 naar 12 euro! "We vragen dat dit opnieuw bekeken wordt. Samen met de lage conventiegraad van deze specialisten", zo luidt het tot slot.