...

Ouderen of mensen met een levensbedreigende ziekte krijgen vaak te maken met invasieve onderzoeken of agressieve behandelingen. De medische wereld slaagt er zo vaak in het leven te verlengen.Maar tegen welke kost? Wegen de voordelen van de lastige behandelingen op tegen de nadelen ervan? En komen we op deze manier wel toe aan adequate palliatieve zorgen. Of wordt er steevast te lang doorbehandeld?In opdracht van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) brengen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de Université Catholique de Louvain in kaart hoe volwassen patiënten en hun familieleden, zorgverleners, spiritueel werkers (van alle strekkingen) en vrijwilligers denken over zorg in de laatste levensfase.Het doel van het onderzoek is om te komen tot betere, meer passende zorg in deze fase van het leven, en om de dialoog daarover te stimuleren. Op basis van de resultaten zal men het maatschappelijke debat voeren.Maar om dat goed te laten verlopen, is het belangrijk om van zo veel mogelijk mensen te weten komen hoe zij over dit thema denken. Via een online vragenlijst (http://enquete.cf) kunnen ze hun getuigenissen en meningen over passende en niet-passende zorg in de laatste levensfase delen met de onderzoekers.De enquête staat online vanaf 16 november 2016 tot 14 januari 2017.Wie vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit onderzoek, kan contact opnemen met Kris Van den Broeck : kris.vandenbroeck@uantwerpen.be of 0498-543.705.