...

Het laatst berekende zevendaags gemiddelde dateert al van 20 juni - toen stond de teller 3.049 positieve tests per dag - een stijging met 25%. De veertiendaagse incidentie van covid bedraagt nu 331 per 100.000 Belgen.Het zevendaags gemiddelde van het aantal ziekenhuisopnamen was op 23 juni gestegen met 32% - per dag worden er nu gemiddeld 88 patiënten in het ziekenhuis opgenomen wegens covid. De zevendaagse incidentie bedraagt 4,4 per 100.000 inwoners. Er liggen momenteel 1.083 patiënten met covid in het ziekenhuis, waarvan 69 op intensieve zorg. Virologen als Marc Van Ranst en Steven Vangucht verwachten dat het aantal ziekenhuisopnamen weer zal stijgen - maar verwachten geen sterke toename van de druk op de ziekenhuizen of op de huisartsen, die uiteraard nog steeds niet helemaal bekomen zijn.Meer in detailHet Rt berekend op het aantal gediagnosticeerde gevallen is licht gedaald tot 1,193.Het aantal uitgevoerde tests is licht gestegen, met een dagelijks gemiddelde van 11.753. De positiviteitsratio neemt ook verder toe tot bijna 27%.Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts wegens vermoeden van covid is volgens de barometer licht toegenomen, met 18 contacten per 100 0000 inwoners per dag in week 24, in vergelijking met 15 contacten in de week daarvoor.De raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten zijn ook toegenomen, met 107 consults per 100.000 inwoners per week (Peilpraktijken, week 24 - we beginnen thans week 26).Het aantal nieuwe gevallen en nieuwe ziekenhuisopnames bij bewoners van woonzorgcentra daalt weer. Het aantal nieuwe gevallen van covid bij de personeelsleden stabiliseert, en zo ook het aantal clusters in wzc.De mortaliteit door covid blijft weer stabiel. In week 22 (30/5-5/6) was er geen statistisch significante oversterfte in België.Werkende bevolking De gemiddelde veertiendaagse incidentie in de werkende bevolking bedraagt 239 per 100.000. Ze ligt hoger dan in de gewone bevoking en stijgt ook sneller.Deze stijging zie je vooral in de luchtvaartsector en in het secundair onderwijs. En ook in de zorgberoepen neemt de incidentie weer toe: algemene en psychiatrische ziekenhuizen, medische labs.BA.5Van de 912 stalen die door het Belgian Sequencing Consortium werden geanalyseerd in de twee weken van 6 tot 19 juni was 49% de subvariant BA.5 en 7% BA.4. Het aandeel van BA.2 loopt terug (nog 43%).Van de tests met PCR die het onderscheid kan maken tussen de aan- of afwezigheid van het S gene failure target is ondertussen al 74% mét SGTF - wat in de huidige context wijst op BA.5 (of BA.4).VaccinatieOp 21 juni had 75,7% van de volwassen bevolking in België al een eerste booster gekregen. Een tweede booster werd aan 4% toegediend.