...

De onthaalmedewerkers in een wachtpost of testcentrum voor covid19 krijgen er het eerst mee te maken. Ieder van hen heeft het ongetwijfeld al eens meegemaakt. Een persoon maakt zich boos en zorgt voor problemen aan het onthaal of in de wachtruimte.Hoe lost men dit op of kan men de situatie ontzenuwen? In een webinar geeft een docente met ruime ervaring in het omgaan met 'lastige klanten' - die werkt voor Justitie - de medewerkers tips over de basishoudingen om met boosheid of agressie om te gaan. Ook reikt ze een aantal preventieve maatregelen aan die onmiddellijk toepasbaar zijn en al zinvol zijn gebleken.Het doel van deze opleiding is het aanleren en bijschaven van een globale competentie: hoe treed je "de-escalerend" dan wel confronterend op bij moeilijk gedrag en/of agressie? Hoe behoud je de controle over de situatie en het verloop van het gesprek.De webinar, die plaatsvindt op 21 juni, van 20.30 u. tot 22 u. richt zich vooral tot onthaalmedewerkers - maar alle medewerkers van de wachtpost of het testcentrum zijn welkom, inclusief de artsen zelf.Voor huisartsen komt er later, op 15 september a.s., nog wel een aparte opleiding. Die zal zich ook meer toespitsen op agressie in de artsenpraktijk.De webinar is gratis, maar u moet zich wel inschrijven. Dat kan op deze pagina, waar u ook meer details over de opleiding vindt. De training is mogelijk gemaakt met met de middelen van de prijs 2021 van de Patrik Roeland Anti-Agressiegroep.Accreditering voor artsen is in aanvraag.