...

De cardiologen van het Aalsterse ziekenhuis beschikten met behulp van een CT-scanner en een 3D-printer over een gedetailleerde 3D-reconstructie van de individuele anatomie van het hart. Preoperatief levert dat dus een perfecte reproductie van de unieke variaties van de betreffende hartkamer van beide patiënten op en dat is uiteraard een belangrijk voordeel. Zo kon de meest optimale aanpak gevolgd worden voor de behandeling van de ritmestoornis. De artsen konden de geplande handelingen voor de ingreep ook in detail voorbereiden en inoefenen.Geïndividualiseerde geneeskundeVolgens cardioloog Tom De Potter van het OLV ziekenhuis in Aalst betekent de nieuwe techniek een belangrijke stap naar een geïndividualiseerde geneeskunde. "De anatomie van het hart is in belangrijke details anders bij iedere patiënt. Daardoor volstaat een 'one size fits all'-aanpak vaak niet," aldus De Potter. "Terwijl een 3D-print van het hart het uitwerken van een aanpak op maat van elke patiënt wel mogelijk maakt. Zo kan de ingreep op voorhand in detail gepland worden en dat opent de weg naar nieuwe en betere behandelmethoden." De cardiologen van het Aalsterse hartcentrum zien hierin naar de toekomst toe mogelijkheden bij andere hartingrepen. Gedacht wordt aan hartklepoperaties of aan het plaatsen van andere implantaten in het hart. Het cardiologisch centrum van het OLV ziekenhuis in Aalst telt 20 cardiologen en meer dan 200 paramedici. Het aantal secundaire en tertiaire doorverwijzingen naar het centrum is vergelijkbaar met dat van universitaire centra. Het centrum bezit expertise inzake cardiologie en geniet een goede internationale reputatie inzake medische opleiding en wetenschappelijk onderzoek. In 2014 voerde het hartcentrum 740 ablaties uit.Meer info: www.hartcentrumaalst.be