...

"Tony was een grote voorstander van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, toen een nieuw project van de WVVH. Met al zijn gedrevenheid zette hij zich in voor de preventieve gezondheidzorg. Voor hem stond de patit centraal, wat overeenkwam met mijn eigen idee waardoor ik mij gesterkt voelde. Hij was de grondlegger van de preventieve gezondheidszorg en vele andere projecten die vandaag nog steeds gelden.Zo is volgens Dr. Van de Vloed de preventie van Tony Swinnen de dag van vandaag nog steeds actueel. "Tony wilde het inzicht van de patit versterken en verbeteren zodat de patit zijn eigen lot in handen kon nemen. Dat komt nu overeen wat we proberen te bereiken met de zorgtrajecten. Eigenlijk is Tony in zijn tijd een pionier geweest die als voorbeeld diende voor jonge huisartsen." Dr. Van de Vloed benadrukt dan ook dat Tony Swinnen zeer veel respect en waardering verdient.