...

"Op de parkeerkaart kunnen onze leden-huisartsen hun gsm-nummer noteren, zodat zij eventueel kunnen verwittigd worden als hun wagen tijdens een huisbezoek zou moeten worden verplaatst", zegt dr. Roland Lemye, voorzitter van Bvas."Heel wat huisartsen ondervinden dag in dag uit moeilijkheden om hun wagens te parkeren in de nabijheid van een adres waar ze op huisbezoek moeten gaan", vertelt dr. Lemye. "Met deze symbolische actie wil het Vlaams Artsensyndicaat de gemeentelijke en politieke actoren blijven wijzen op het ontbreken van een coherent parkeerbeleid voor zorgverstrekkers op lokaal niveau."Het parkeerbeleid is per definitie een gemeentelijke bevoegdheid en verschilt daarom grondig van gemeente tot gemeente, van stad tot stad. "In de meeste steden ondervinden zorgverstrekkers op huisbezoek de grootste moeite om een parkeerplaats te bemachtigen. Andere huisartsen kunnen tegen betaling een parkeerkaart voor een stad bemachtigen. Een stad als Gent heeft een speciale parkeerkaart ontworpen, maar weinig gemeenten en steden hebben dergelijk initiatief in hun beleidsplannen opgenomen. De Bvas zal de lokale mandatarissen blijven motiveren om een coherent parkeerbeleid voor alle zorgverstrekkers in de eerste lijn uit te werken."