...

De voorgeschiedenis gaat terug tot oktober 2021. Toen keurde het parlement een wetsvoorstel goed dat zorgverstrekkers verplicht hun tarieven te afficheren in de wachtzaal of op de websites. Daarvoor worden nu 'officiële affiches' ontwerpen. Het doel is duidelijk: patiënten krijgen hierdoor in principe een beter zicht op de kosten.In de Kamercommissie voor gezondheid en gelijke kansen vroeg Vooruit-Kamerlid Karin Jiroflée aan haar partijgenoot minister voor sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke naar de stand van zaken. Wanneer wordt de wet ook realiteit?Maar de werkelijkheid is weerbarstig, zo moest de Vooruit-excellentie toegeven. Er valt een hele weg te gaan. Om te beginnen moet het Verzekeringscomité van het Riziv de "affichemodellen" vaststellen. Zover zijn we nog niet. En daarna, op datum van publicatie in het Staatsblad van het eerste affichemodel voor de desbetreffende sector ,treedt de wet in werking. Maar zolang er nog geen affichemodel is, verandert er natuurlijk niets.Weliswaar heeft het Verzekeringscomité nu voor elke sector affichesjablonen vastgelegd maar de administratieve implementatie daarvan wordt momenteel nog besproken. Dat wil zeggen: de verschillende akkoorden- en overeenkomstencommissies bekijken de modellen."De wet voorziet geen maximale termijn of einddatum," aldus Vandenbroucke. "Maar ik wil er absoluut op toezien dat de sectoren hiermee niet dralen." Al gaf hij toe dat het afficheren van tarieven in sommige sectoren complex kan zijn. Frank Vandenbroucke in de Kamercommissie: "In de lopende besprekingen focust men onder meer op het vinden van een evenwichtig en werkbaar aantal affichemodellen per sector. In principe is er een affiche per discipline. De basis zijn onder meer de verschillende specialisatiedisciplines en de meest gangbare vergoedbare verstrekkingen binnen eenzelfde categorie van zorgverleners."Zodra die onderhandelingen in een sector zijn afgerond, krijgt het Verzekeringscomité de affiches opnieuw te zien en kan ze deze stelselmatig goedkeuren. Vandenbroucke verwacht de eerste resultaten in de loop van juni. Zoals gezegd volgt dan nog een publicatie in het Staatsblad van de affiches per sector. Frank Vandenbroucke: "Voorafgaandelijk aan de publicatie informeert de administratie de sector. Dat laat iedere zorgverlener toe de verplichting in de praktijk correct uit te voeren vanaf de datum dat ze inwerking treedt.