...

Het nieuwe AZ Sint-Maarten is 12 hectare -vier voetbalvelden- groot, heeft 654 bedden (plus een kleine honderd bedden in dagziekenhuis) en telt zeven bouwlagen. De mogelijkheid voor gemotoriseerde liften is voorzien in 450 kamers. Er zijn 14 operatiezalen verdeeld over vier clusters. De nieuwbouw kostte 327,4 miljoen en -opmerkelijk- daarmee bleef de bouwheer netjes binnen het budget. De bouw zelf verliep volgens schema. In het ziekenhuis werken tweehonderd artsen en 1.300 medewerkers plus 200 vrijwilligers. Er zijn 1.600 parkeerplaatsen beschikbaar. Begin december opent naast de spoed een huisartsenwachtpost.Bij de presentatie van het nieuwe ziekenhuis lichtte algemeen directeur Jan Ennekens toe dat veel aandacht ging naar lichtinval, kleurgebruik en een zogenaamde 'healing environment'. Ennekens: "Zowel qua processen als qua infrastructuur was innovatie troef. Dat moet leiden tot efficiënte en effectieve zorg." Met zijn "modern en kwaliteitsvol medisch aanbod" vormt het nieuwe ziekenhuis een wissel op de toekomstige gezondheidszorg in de regio Mechelen. Van zijn kant benadrukte technisch directeur Jan Claesen enkele belangrijke uitgangspunten van de nieuwbouw. "Patiëntgerichte zorg, kostenbeheersing, duurzaamheid en zorg voor de medewerkers zijn er daar enkele van," aldus Claesen. Nadat in 2006 de fusie tussen de drie ziekenhuizen was afgerond volgde een jaar later een strategisch plan. In 2008 startte het ontwerpproces met onder meer de opmaak van een Milieu Effecten Rapport. Oktober 2013 werd met de nieuwbouw van wal gestoken. Uiteindelijk wordt hele proces medio oktober afgerond met de verhuis van de patiënten naar de nieuwbouw. Verpleegkundig en medisch directeur Patrick Nieulandt benadrukt dat bijzondere aandacht ging naar het gebruik van kleuren in de nieuwbouw. "Die kleuren helpen de patiënt zich te oriënteren, het ondersteunt het (zorg)traject van de patiënt." AZ Sint-Maarten werkt intensief samen met het woonzorgcentrum, de scholen en de eerste lijn uit de regio. Het ziekenhuis vormt een klinisch netwerk met Bonheiden, Lier en Vilvoorde. Samen met een twintigtal andere gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen maakt AZ Sint-Maarten deel uit van de vzw Emmaüs.