...

Ofev (nintedanib), een middel tegen ideopathische longfibrose, wordt maar terugbetaald op voorwaarde dat de patiënt niet (meer) rookt. Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, waarschuwde voor dergelijke voorwaarden bij de terugbetaling van geneesmiddelen. "Maar het is wel de minister die het contract met de industrie heeft onderhandeld", zegt dr. Reinier Hueting - die voor Kartel in de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen zit."Ik weet dat dit dossier in april vorig jaar is behandeld." De CTG geeft de minister een advies - over de inhoud daarvan wil dr. Hueting niet uit de biecht klappen."Het gaat om een duur middel dat 30.000 euro per jaar kost. Het is gebleken dat met dit middel de achteruitgang van de longfunctie bij fibrosepatiënten iets vertraagt. Dat is een surrogaatparameter: of het ook een invloed heeft op de levensverwachting van de patiënt moet de toekomst uitwijzen."Artikel 81"Wanneer de CTG een middel erg duur vindt of oordeelt dat er onvoldoende bewijzen zijn voor de werkzaamheid, maar de minister oordeelt dat het middel vernieuwend is of dat het beantwoordt aan een behoefte, kan de minister een contract onderhandelen met de producent van het middel. Dat valt zogenaamd onder artikel 81. Het contract legt de terugbetalingsvoorwaarden vast. De minister kan het advies van de CTG al dan niet meenemen.""De CTG heeft ook geen mensen aan de tafel waar die contracten worden besproken Daar zitten vertegenwoordigers van de minister, van de ziekenfondsen en van de industrie. De CTG heeft ook geen inzage in de contracten. Raar wanneer je dan de minister achteraf hoort zeggen dat de ziekteverzekering moet oppassen met het stellen van dergelijke voorwaarden.""Het standpunt van het Kartel is dat je geen resultaatverbintenis of voorwaarden over de levenstijl stelt voor de terugbetaling", maakt dr. Hueting verder duidelijk. "Maar zeggen dat Ofev nu echt als een precedent geldt, lijkt me toch een beetje zwart-wit denken. Een middel dat de maatschappij 30.000 euro kost per jaar, kan je longfunctie iets verbeteren. Maar tegelijk doe je iets dat de longfunctie nog veel sneller doet achteruitgaan dan de de verbetering die het middel oplevert. Daar moet je toch de nodige nuances maken."