...

Het rapport "Fiscal Sustainability of Health Systems: How to Finance More Resilient Health Systems When Money Is Tight?" onderzoekt de beleidsopties om de gezondheidszorg te financieren in een context van stijgende levensduurte en beperkte overheidsmiddelen.Vier optiesDe OESO verwacht dat de uitgaven voor gezondheidszorg in de OESO-landen tegen 2040 zullen stijgen tot gemiddeld 11,2% van het BBP (tegenover 8,8% in 2018). Het rapport identificeert vier mogelijke opties om de gezondheidssystemen betaalbaar te houden.Optie 1, de overheidsuitkomsten verhogen door belastingen te verhogen of schulden aan te gaan, is volgens de OESO in veel landen niet haalbaar. De tweede optie is het aandeel van de gezondheidszorg in de overheidsuitgaven verhogen; dit kan vooral in landen die nu nog relatief weinig aan zorg uitgeven.Een derde optie is de verhouding tussen publieke en private uitgaven te herzien, door de eigen bijdragen van de patiënt te verhogen of te snoeien in terugbetaalde zorg. Deze optie belemmert echter de toegankelijkheid van de zorg voor de armste en meest kwetsbare groepen. Een debat over hoe de beperkte overheidsbudgetten het best besteed kunnen worden, is echter onvermijdelijk, vindt de OESO.Gaan voor efficiëntiewinstenGezien de beperkingen van de drie bovenstaande opties, verwacht de OESO vooral veel van de vierde optie: streven naar efficiëntiewinsten. Voorbeelden die het rapport geeft zijn het werkterrein van niet-artsen (zoals verpleegkundigen en apothekers) uitbreiden - wat volgens de OESO kan zonder negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. Ook moet het gebruik van generieke geneesmiddelen gestimuleerd worden.Het rapport pleit ook voor meer digitalisering, met name telegeneeskunde en robotica voor bepaalde procedures. Ook een beleid om medische fouten, ongepast gebruik van antimicrobiële stoffen en ongerechtvaardigde variatie in medische praktijken te verminderen zal de effectiviteit van de gezondheidsuitgaven verbeteren.Belgisch voorbeeldHet rapport bespreekt ook verschillende manieren om de begroting van de gezondheidszorg op middellange en lange termijn te bewaken. België is één van de vijf landen die daarbij als voorbeeld worden aangehaald.Het rapport wordt officieel voorgesteld op het OECD High-Level Policy Forum op 22 januari in Parijs, maar is al beschikbaar op de website van de OESO.