...

In het kielzog van de oorlog wil Oekraïne zijn zorglandschap, in het bijzonder de geestelijke gezondheidszorg, hervormen. Doel is iedere burger vlot toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve psychosociale en psychiatrische hulp te verlenen indien nodig.Om te weten te komen hoe dat moet, zakten de Oekraïners af naar België.Emergo telt meer dan 451.000 inwoners in vijf eerstelijnszones, het samenwerkingsverband is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Dat verklaart allicht waarom het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel vorige dinsdag een delegatie met mensen van de WGO en de Oekraïense regering, waaronder de viceminister van volksgezondheid, op bezoek kreeg.Centraal stond het delen van ervaringen over de werking van het netwerk. Aan de gespreken namen huisartsen, psychiaters enz. deel. De focus lag op methodieken om goed samen te werken. Vragen naar de rol van huisartsen, eerstelijns psychologische zorg, mobiele teams voor psychiatrische zorg aan huis enz. kwamen aan bod.De oprichting van het Emergo-netwerk dateert van tien jaar geleden. Het zorgde ervoor dat meer volwassenen met psychische noden toegang kregen tot professionele hulp. Patiënten worden veel minder aan hun lot overgelaten omdat zorg nu aaneengeschakeld is en ook makkelijk op- en afgeschaald kan worden naargelang de noden.Onder meer met behulp van de kennis en ervaringen opgedaan tijdens dit studiebezoek hoopt Oekraïne zijn model van geestelijke gezondheidszorg versneld te versterken.