...

Bij de start van de Oekraïnecrisis anticipeerde de overheid op een mogelijk grote vluchtelingenstroom. Er was ook bezorgdheid over de verspreiding van infectieziekten. Preventieve acties verliepen in die omstandigheden het best decentraal.Daarom kende de Vlaamse Regering op 6 mei de huisartsenkringen (HAK's) en Domus Medica een subsidie toe om het preventieve zorgaanbod voor de Oekraïense ontheemden te organiseren.De Vlaamse regering vindt dat omwille van goed bestuur en de juiste inzet van middelen, het vandaag beter is om de decentrale aanpak stop te zetten en de focus te verleggen naar een meer centrale aanpak.Ze plant daarom om over te schakelen naar die nieuwe aanpak met 2 pijlers. Ten eerste, interfederale en interregionale samenwerking in één gezondheidsoriëntatiecentrum in Brussel (uitbreiding van het bestaande Brussels Orientation Center of BOC). Ten tweede, een flankerende en outreachende werking door een mobiel vaccinatieteam, dat zich richt op kwetsbare en moeilijk bereikbare groepen, en zorgt voor een geregeld aanbod in de grotere opvanglocaties (Antwerpen, Mechelen,...). In die laatste is het risico van uitbraken van infectieziekten immers het grootst.De subsidies voor de HAK's stopten al op 30 september 2022. Maar als tussentijds alternatief - in afwachting van het nieuwe organisatiemodel - zou de Vlaamse regering het preventieve aanbod in hoogstens vijf Vlaamse zorgpunten blijven verzekeren. Voor deze tijdelijke voortzetting en voor de nieuwe initiatieven is voor het najaar 2022 extra geld uitgetrokken.