Het Observatorium startte officieel op 2 mei 2012. Het spoort de verbeterpunten op in de zorg, de (financiële) toegankelijkheid, de levenskwaliteit... van personen met een chronische ziekte en heeft als opdracht de behoeften van patiënten te evalueren.

Het brengt daarvoor ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, patiëntenverenigingen en ziekenfondsen samen.

Het heeft een Raadgevende Afdeling die op eigen initiatief of op verzoek van de minister formeel adviseert bij de uitwerking van het gezondheidszorgbeleid voor chronisch zieke patiënten.

De afgelopen jaren publiceerde het zo meer dan 30 adviezen. "Onder andere dankzij deze adviezen zien we een verbetering van de financiële toegankelijkheid van zorg door terugbetaling, registratie niet-terugbetaalde medicatie, de maximumfactuur, tegemoetkoming in transportkosten, incontinentieforfaits", staat in een persbericht van het Riziv.

Verder zet het Observatorium zich in om de situatie van chronische patiënten "ruimer te zien dan enkel gezondheidszorg". "Het Observatorium heeft een rechtstreeks overleg ingevoerd met de vertegenwoordigers van de adviserende artsen van de ziekenfondsen om hun relaties met mensen met een chronische ziekte in arbeidsongeschiktheid te verbeteren."

Het Observatorium heeft naar eigen zeggen "een sterke evolutie doorgemaakt in de voorbije jaren van de pioniersrol die het opnam bij de start naar een goed georganiseerd adviesorgaan". Het wil als een vanzelfsprekend orgaan wordt aanzien om beleidsadviezen aan te vragen over onderwerpen met belangrijke impact voor de patiënt", zeggen voorzitters Daniël Simar en Siska Germonpré.

Het Observatorium startte officieel op 2 mei 2012. Het spoort de verbeterpunten op in de zorg, de (financiële) toegankelijkheid, de levenskwaliteit... van personen met een chronische ziekte en heeft als opdracht de behoeften van patiënten te evalueren. Het brengt daarvoor ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, patiëntenverenigingen en ziekenfondsen samen.Het heeft een Raadgevende Afdeling die op eigen initiatief of op verzoek van de minister formeel adviseert bij de uitwerking van het gezondheidszorgbeleid voor chronisch zieke patiënten. De afgelopen jaren publiceerde het zo meer dan 30 adviezen. "Onder andere dankzij deze adviezen zien we een verbetering van de financiële toegankelijkheid van zorg door terugbetaling, registratie niet-terugbetaalde medicatie, de maximumfactuur, tegemoetkoming in transportkosten, incontinentieforfaits", staat in een persbericht van het Riziv. Verder zet het Observatorium zich in om de situatie van chronische patiënten "ruimer te zien dan enkel gezondheidszorg". "Het Observatorium heeft een rechtstreeks overleg ingevoerd met de vertegenwoordigers van de adviserende artsen van de ziekenfondsen om hun relaties met mensen met een chronische ziekte in arbeidsongeschiktheid te verbeteren." Het Observatorium heeft naar eigen zeggen "een sterke evolutie doorgemaakt in de voorbije jaren van de pioniersrol die het opnam bij de start naar een goed georganiseerd adviesorgaan". Het wil als een vanzelfsprekend orgaan wordt aanzien om beleidsadviezen aan te vragen over onderwerpen met belangrijke impact voor de patiënt", zeggen voorzitters Daniël Simar en Siska Germonpré.