...

Het Observatorium van het Riziv stelt vast dat, wanneer een patiënt plots voor hoge kosten staat en voordien nog niet het plafond voor het MAF overschreden had, die vaak nog maanden moet wachten voordat het recht op de Maximumfactuur wordt toegekend.Een aantal procedures die de vertraging tot stand brengen of in de hand werken:Het Observatorium vraagt om te onderzoeken of de administratieve procedures en de gegevensverwerking niet sneller en beter geïntegreerd kunnen verlopen. Patiënten die plots met hoge facturen voor de behandeling van hun aandoening geconfronteerd worden, moeten nu vaak zelf nog maanden hoge bedragen ophoesten.Ze moeten dan dure overbruggingsleningen aangaan of dreigen met een rechtszaak geconfronteerd te worden wegens wanbetaling.Niet alleen de patiënt, maar ook de ziekenfondsen en de ziekenhuizen hebben er belang bij dat het recht op een MAF sneller kan worden vastgesteld, zegt het Observatorium - dat aanstipt dat ook Zorgnet/Icuro vragende partij is.Het Observatorium vraagt ook een systematischere toepassing van eFact en van het eAttest door verschillende zorgverleners in de ambulante zorg.Het vraagt ten slotte dat patiënten zelf ook toegang krijgen tot hun MAF-teller, zodat ze hun persoonlijke situatie beter kunnen inschatten.