...

Na zijn verkiezing was het afwachten welke prioriteit Donald Trump aan gezondheidszorg zou toekennen. Tijdens zijn campagne maakte hij alvast duidelijk de Patient Protection and Affordable Care Act, kortweg ACA of Obamacare, te willen afschaffen. In die zin is de keuze voor Tom Price als secretary of health and human services, een 62-jarige orthopedisch chirurg die nu de begrotingscommissie leidt van het Huis van Afgevaardigden, niet verrassend. Vanaf dat het moment dat de ACA vorm begon te krijgen, kantte Price zich ertegen. Hij vindt dat de gezondheidshervorming van Obama "tussenkomt" in het medische beslissingsrecht van artsen en patiënten. Met zijn ACA uit 2010 reguleerde Obama de private verzekeringsmaatschappijen zodat ze niet langer mensen kunnen weigeren, 'dure' patiënten uit de verzekering kunnen zetten of bepaalde condities kunnen uitsluiten van dekking. Daarnaast breidde hij het bestaande Medicare (voor 65-plussers en mensen met een ernstige aandoening) uit. Het aantal onverzekerde Amerikanen daalde van 49 miljoen in 2010 naar 29 miljoen in 2015."Wel zijn de premies steeds duurder geworden", kaart Price aan, "waardoor belastingbetalers steeds hogere subsidies moeten ophoesten." Hij hekelt daarbij ook de beperkte keuze - verzekerden kunnen alleen kiezen uit verzekeringsmaatschappijen in hun eigen staat -, wat een weinig competitieve omgeving creëert.Daarom diende Price al verscheidene keren een alternatief plan in, zonder succes. Nu mag hij als minister van Volksgezondheid opnieuw proberen. Met zijn Empowering Patients First Act wil Price Amerikanen aanzetten om een particuliere verzekering af te sluiten. Volgens leeftijdscategorie zouden Amerikanen een deel van de premie van de belasting kunnen aftrekken. Daarnaast moedigt de wet het gebruik aan van medical savings accounts, onbelaste spaarrekeningen om extra medische kosten te kunnen betalen. Price wil het voor verzekeringsmaatschappijen ook mogelijk wil maken om polissen af te sluiten in andere staten.Volgens de nieuwe wet zouden staten ook grants krijgen om verzekeringspremies voor hoge risicogroepen zoals ouderen of chronisch zieken te subsidiëren. Het zogenaamde individuele mandaat verdwijnt; dit zorgde in Obamacare namelijk voor de nodige problemen (*).De Democraten kunnen zich allesbehalve vinden in Trumps keuze voor Tom Price. Volgens hen weet Price niet wat Medicare, de ACA en Planned Parenthood (de organisatie die onder meer abortussen uitvoert, nvdr) betekenen voor de Amerikanen. Zo is Price uitgesproken tegen abortus. In zijn wet staat dan ook uitdrukkelijk vermeld dat geen federaal geld naar abortus mag gaan, en dat bijdragen voor verzekeringsplannen die abortus dekken niet fiscaal aftrekbaar zijn.Voor artsen daarentegen heeft Price in het verleden al meermaals een lans gebroken. Zo introduceerde hij een wet die het voor artsen makkelijker moet maken om zich te verdedigen in rechtszaken voor medische missers, en om Medicare-patiënten meer te kunnen aanrekenen via pricécontracten.Aanvankelijk leek Trump, na een bezoek aan Obama in het Witte Huis, bereid tot toegevingen. In een interview met CBS zei hij twee populaire onderdelen van Obamacare te willen behouden (jongeren mogen tot hun 26ste via de polis van ouders verzekerd blijven, en verzekeraars zijn verplicht klanten die al ziek zijn te accepteren). Nu is het koffiedik kijken of Price deze punten zal behouden...Emily Nazionale(*) Volgens de ACA is elke Amerikaan verplicht om vanaf 27 jaar een eigen gezondheidsverzekering te nemen. Overtreders worden via een fiscale sanctie gestraft. Terwijl zieke mensen snel een verzekering afsloten, gaven heel wat jongere en gezondere mensen echter de voorkeur aan een voordeliger uitkomende fiscale sanctie.Allemaal artsenTom Price is overigens niet de enige arts die momenteel in de kijker loopt. Dokter Jill Stein, de 'groene' presidentskandidate tijdens de afgelopen presidentsverkiezingen, diende samen met haar aanhangers op 28 november een officieel verzoek in om de stemmen in de staat Pennsylvania te hertellen. Maar daarvoor moest ze van een lokale rechter tegen 5 december zo'n 1 miljoen dollar te verzamelen. Nu wil ze de zaak voor een hogere rechtbank uitvechten. Eerder vroeg ze al een hertelling van de stemmen in de staten Michigan en Wisconsin.Ook de minister van Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling die Donald Trump aanduidde, is een arts. Tijdens de Republikeinse voorverkiezingen waren neurochirurg Ben Carson en Trump nog tegenstanders.E.N.