...

De New England Journal of Medicine heeft vandaag twee prominente gastauteurs: president Barack Obama, en zijn Republikeinse tegenstrever in de presidentverkiezingen, Mitt Romney. Ze lichtten elk hun plannen met de Amerikaanse gezondheidszorg toe.Obama vat nog eens de essentie van de Affordable Care Act samen. Het komt er vooral op neer dat tientallen miljoenen Amerikanen die uit de boot vielen, voortaan ook gedekt zullen zijn door een ziekteverzekering. Verzekeringsmaatschappijen kunnen niet langer zomaar iemand uitsluiten, bijvoorbeeld na het verstrijken van een leeftijdslimiet. Patiëntenbijdragen voor preventieve onderzoeken werden afgeschaft. Nieuwe modellen worden uitgetest die de kwaliteit veeleer dan de kwantiteit van zorgprestatie belonen.'Obama cares'Maar het werk is niet voorbij. Veel elementen van de ACA zullen pas van kracht worden onder de volgende legislatuur. Verdere hervormingen zullen nodig zijn, stelt Obama. Een betere financiering voor Medicare (het zorgpramma voor ouderen) en een wet op medische fouten zijn een paar voorbeelden die hij noemt. Het is een Amerikaanse basiswaarde dat iedereen recht heeft op basiszorg, stelt hij. En wat vindt hij ervan dat de ACA Obamacare wordt genoemd? "I don't mind, I do care', stelt hij.'No bigger government'Mitt Romney wil Obamacare zo snel mogelijk weer afschaffen. Het doet niet wat het belooft, stelt hij - mensen vallen nog steeds uit de boot. Om het systeem betaalbaar te houden, voert Obamacare belangrijke besparingen uit in Medicare. Die veegt Romney meteen ook van tafel.Mitt Romney wil met fiscale verbeteringen en maatregelen die de consument beschermen de betaalbaarheid en kwaliteit van individuele ziekteverzekeringen verbeteren. De basiszorg wil hij garanderen door Medicaid af te schaffen en dit geld naar de diverse staten te laten vloeien. Die moeten de basiszorg maar zelf adequaat organiseren. In Medicare wil hij een systeem van 'vouchers' invoeren - bonnen waarmee patiënten zelf de zorg kunnen aankopen die ze willen en bij wie ze willen: overheidsinstellingen of privébedrijven.Minder regulering en meer marktwerking, luidt zijn credo. Overheidshulp moet betaalbaar blijven door te zorgen dat ze alleen gaat naar wie er recht op heeft.