...

Dat staat te lezen in een gezamenlijke persmededeling van Jong Domus, het Vlaamse Artsensyndicaat en ASGB/Kartel. Bij Jong Domus sluiten ook Domus Medica en AADM aan.Jong Domus bond begin dit jaar een nieuwe strijd aan tegen de administratieve overlast voor artsen. Het lanceerde een dikke maand geleden nog een 'verzuimattest' - waarmee huisartsen konden duidelijk maken waarom ze weigeren nog een nutteloos attest op te stellen. Vas en Bvas vonden dat geen goed idee omdat de patiënt dan misschien de dupe wordt. Het Vlaamse Artsensyndicaat organiseert op zijn website een eigen petitie tegen de administratieve rompslomp.Maar nu spannen alle syndicaten hun krachten samen. Een stuurgroep met jongeren van de uiteenlopende verenigingen zal nu eerst focussen op "het afschaffen of heroriënteren van nutteloze geschiktheidsattesten"."Artsen hebben de handen vol met échte zorg en geen tijd voor het opmaken van ongeschiktheidsattesten voor banale zaken. Uit de talrijke reacties op onze oproepen bleek duidelijk de noodzaak van dit project", zegt dokter Anthony Dheere, voorzitter van Jong Domus. Dokter Pieter Mertens is lid van de raad van bestuur van het ASGB: "Dankzij deze unieke samenwerking tussen alle artsensyndicaten kunnen we een krachtig signaal geven aan alle overheden dat er effectief iets moet gebeuren en is de kans groter dat er iets wijzigt voor alle artsen en patiënten op het terrein."Dokter Sylvie Geurts,ondervoorzitter van het VAS: "Artsen hebben al verschillende voorbeelden van nutteloze geschiktheidsattesten gegeven. Onze doelstelling is om deze allemaal in kaart te brengen en te bekijken of we deze kunnen afschaffen of kunnen heroriënteren zodat huisartsen deze niet meer moeten voorschrijven."Met hun samenwerking willen alle betrokken verenigingen nu snel resultaten boeken zodat huisartsen, los van de verschillen, zich beter kunnen concentreren op de zorgvoorhun patiënten.