...

Het totale aantal dokters en verpleegkundigen dat het terrein optrekt blijft stabiel, alleen zijn daar steeds minder Belgen bij, luidt het in JobAt. De numerus clausus legt de drempel blijkbaar hoger voor jonge artsen die op humanitaire missie willen. De terugweg nadien naar een Belgische carrie, vrezen de jonge dokters, is moeilijker. De Belgische medische wereld zou de ervaring in de humanitaire hulpverlening ook niet altijd naar waarde schatten.LoonspanningDe loonspanning met een Belgische medische carrie is volgens AzG minder de oorzaak van de spectaculaire daling. Bij AzG is het salaris namelijk altijd redelijk bescheiden geweest. De lonen zijn duidelijk niet vergelijkbaar met wat je kan verdienen als specialist, als dokter met een privraktijk of in een ziekenhuis.Navraag leert dat een dokter die voor de eerste maal met AzG vertekt, een brutoloon krijgt van 1.148 euro bruto. Op dat loon worden wel bijna geen belastingen afgetrokken. De werknemer is ook volledig verzekerd, krijgt een woning, transport, en een 'per diem' (dagelijkse onkosten). In principe moet het loon op het terrein dus niet worden aangesproken. Hoe meer ervaring, hoe meer het loon stijgt. Dat gaat kennelijk vlug. Elk jaar stijgt het loon met ongeveer150 euro. Het loon van hun meest ervaren dokters (15 jaar ervaring) is volgens AzG 2.984 bruto per maand. Leven en dood Om opnieuw meer jonge dokters aan te trekken, wil Artsen Zonder Grenzen vooral sensibiliseren. Het beklemtoont de meerwaarde van dit werk: het contact met de patiten daar, de noodhulp, het feit dat elke geneeskundige ingreep - hoe klein ook - een impact kan hebben op leven en dood.