...

Minister Onkelinx wil de numerus clausus opheffen om meer huisartsen te kunnen opleiden. In Vlaanderen is er eensgezindheid dat die oplossing niet werkt.Onkelinx wil al langer af van de beperking van het aantal artsen. Vandaag neemt ze het nakende tekort aan huisartsen als voorwendsel, tien dagen geleden hield ze exact hetzelfde pleidooi om het tekort aan spoedartsen op te lossen. "Als er geen beperking is op het aantal studenten dat aan geneeskunde mag beginnen, zullen er ook meer doorstromen naar huisartsgeneeskunde", is haar redenering. Ze zet zich daarmee op de lijn van de Franstalige faculteiten die altijd geweigerd hebben om de toestroom van studenten drastisch aan te pakken. In Vlaanderen is er een consensus dat het opheffen van de algemene artsenquota geen oplossing is om het tekort aan huisartsen weg te werken. De oplossing van Onkelinx garandeert namelijk helemaal niet dat er meer artsen voor de opleiding huisarts kiezen. Daar zijn andere maatregelen voor nodig, maatregelen die het beroep van huisarts herwaarderen. Door niet ingevulde huisartsenquota is over de jaren heen al een tekort van meer dan 500 huisartsen ontstaan, waarvan minstens 400 in Vlaanderen. Dat de algemene contingenten jaar na jaar toch werden ingevuld heeft te maken met een overtal aan opgeleide specialisten. En dat overtal is nog veel massaler in het Franstalige landsgedeelte dan in Vlaanderen. Meer huisartsen opleiden kan alleen als er betere maatregelen komen om het beroep van huisarts te herwaarderen. De pogingen van de overheid om huisartsgeneeskunde aantrekkelijker te maken, hebben minstens voor een deel hun effect gemist. Anders was het tekort niet blijven oplopen, terwijl de vergrijzing in dit beroep - met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar - ongemeen hard toeslaat. Er zijn wel schuchtere signalen dat de aantrekkelijkheid van de huisartsgeneeskunde erop vooruitgaat, maar die volstaan niet. Het tij keren is overigens niet alleen een verantwoordelijkheid van de federale overheid. Ook lokale overheden kunnen tot een huisartsvriendelijker klimaat bijdragen door bijvoorbeeld makkelijker parkeerkaarten uit te reiken.