...

Ondanks heel wat lokale initiatieven om hun veiligheid te verhogen, gaat het geweld tegen zorgverleners in stijgende lijn. Dat stelt Domus Medica vast, naar aanleiding van de vijfde verjaardag van het overlijden van huisarts Patrik Roelandt, die op 1 december 2015 door een patiënt om het leven werd gebracht tijdens een huisbezoek. In 2015 tekende Justitie 174 geweldplegingen tegen medische zorgverleners op. Drie jaar later was dat aantal al opgelopen tot 234 feiten. Volgens DM-voorzitter Roel Van Giel is dat nog een onderschatting, aangezien het hier enkel om de aangegeven gevallen gaat. "De Orde van artsen registreerde de afgelopen jaren 258 gevallen van agressie, met op kop verbale agressie (138 gevallen), gevolgd door psychische (69), fysieke (45) en seksuele (6) agressie. Maar tussen mei en november 2020 werden slechts zeven extra gevallen gemeld. Dat is zeker een onderschatting van het werkelijke aantal. Artsen die met geweld te maken krijgen, hebben soms gewoonweg de tijd niet om de melding door te geven." Domus Medica blijft dan ook alle artsen oproepen om elke geweldpleging aan te geven bij het 'nationaal meldpunt voor agressie tegen artsen' van de Orde der artsen, zodat dit daadwerkelijk kan worden aangepakt. Van Giel: "Bovendien is de coronaperiode bijzonder stressvol voor de medische zorgverleners. Geweldplegingen laten vaak een psychische kwetsuur achter bij de zorgverleners en ook bij het ondersteunend personeel, zoals praktijkassistenten en onthaalmedewerkers op wachtposten, triagecentra of spoeddiensten. Ze staan onder enorme druk om patiënten snel te kunnen laten testen, om alles administratief te verwerken, en moeten vaak ook omgaan met boze patiënten. Op een moment dat we alle handen nodig hebben, is het ontoelaatbaar dat zorgverleners of medewerkers uitvallen door de (psychische) gevolgen van agressie en geweld." Domus Medica vraagt daarom uitdrukkelijk nultolerantie voor agressie op hulpverleners en roept de minister van Justitie op om de beleidsverklaring dringend om te zetten in wetgeving. Naast deze nultolerantie en effectieve strafuitvoering moeten er ook communicatiecampagnes komen die duidelijk maken dat iedere vorm van agressie, fysiek of verbaal, tegen zorgverleners ontoelaatbaar is, luidt het ten slotte.