...

). Het project bundelt 11 internationale partners, waaronder drie Belgische universiteiten (ULg, UCL, ULB). Het heeft vooral tot doel de efficiëntie van antibiotica bij de behandeling van nosocomiale infecties te verbeteren. De onderzoekers willen daartoe het therapeutische nut evalueren van een nieuwe methode voor bepaling van de bloedspiegel van bètalactamantibiotica bij patiënten die op een intensive care zijn opgenomen wegens optreden van een respiratoire infectie tussen 48 en 72 uur na opname in het ziekenhuis. Een dergelijke infectie moet agressief worden behandeld. Bètalactamantibiotica zijn nog altijd de efficiëntste en meest gebruikte antibiotica. Met de nieuwe, originele, snelle en betrouwbare methode kan de behandeling nagenoeg meteen bij het bed van de patiënt worden aangepast. De methode is de vrucht van onderzoeken uitgevoerd door de Belgische universiteiten. Op grond daarvan heeft de Waalse firma WOW Technology een toestel ontwikkeld waarmee de toe te dienen dosis van de antibiotica in real time kan worden bepaald. De onderzoekers starten nu een fase 2B-studie om het therapeutische nut van die monitoring te evalueren. Die studie zal duren tot januari 2018. Als de resultaten overtuigend zijn, zou het toestel ook kunnen worden gebruikt voor andere antibiotica en andere ziektes.