...

Het had iets van een mislukte aprilgrap toen de VRT-radio op 1 april per ongeluk rondbazuinde dat alle doktersvoorschriften zomaar door de apotheker gesubstitueerd kunnen worden. Verbazing alom, maar ook vertwijfeling: hoe zit het nu eigenlijk? Huisartsen zien hun beroep steeds verder uitgehold worden. Het foutieve bericht werd - voor zover we weten - alleen rechtgezet in het tv-journaal van de VRT. Maar dan was het al maandagavond. En die ochtend had Het Laatste Nieuws - ook al per ongeluk - het rondje desinformatie nog eens dunnetjes over gedaan. Dan is het kwaad geschied natuurlijk. Verwarring in alle linies: patiënten die zich grote zorgen maken, apothekers die zich in de haren krabben en moegetergde huisartsen die het ook niet meer weten. Vanaf 1 meiVoor alle duidelijkheid: het automatische VOS, de maatregel die in deze krant al heel wat inkt deed vloeien, gaat pas in op 1 mei en geldt alleen voor twee welomschreven categorieën van geneesmiddelen: antibiotica en antimycotica. Apothekers worden vanaf volgende maand verplicht elk voorschrift voor een geneesmiddel uit deze categorie automatisch als een stofnaamvoorschrift te beschouwen. Ze moeten het goedkoopste product uit de klasse afleveren (met een prijsmarge van 5%). Met PPI's heeft de regering gelijkaardige plannen maar die zijn voorlopig opgeschort tot juni.Het Oost-Vlaamse Huisartsenplatform liet al boos weten dat het de maatregel over de hele lijn afwijst (zie open brief in AK 2233). Als huisartsen zien ze er "een sluipende aanval op de therapeutische vrijheid" in. Ze wijzen ook op het beperkte economische voordeel van de maatregel dat duidelijk niet opweegt tegen de talrijke nadelen. Op de discussiefora vallen hier en daar al oproepen tot verzet en actie te noteren. OnbehagenVeel huisartsen hebben aan het voorbije weekend een gevoel van onbehagen overgehouden. En die malaise is niet alleen te wijten aan de verwarrende berichtgeving over het voorschrift op stofnaam, maar natuurlijk vooral ook aan de maatregel zelf. Ze beschouwen het als een aantasting van hun therapeutisch arsenaal, van hun recht op voorschrijven. De maatregel verzwakt hun positie tegenover de patiënt en breekt in op de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt.Er is nog een ander feit dat dit gevoel van malaise danig versterkt. Sinds 1 april is Spiriva® naar hoofdstuk IV verschoven. Dat betekent dat vooraf de goedkeuring van de adviserend geneesheer vereist is. Nog wat meer bureaucratie op de schouders van de huisarts.