...

"Dit is toch wel een belangrijk punt voor huisartsen", zegt Kartel-voorzitter Reinier Hueting. "De arts stelt een lijst van patiënten op die in aanmerking komen voor een behandelingsprotocol diabetes. Dat protocol bevat de diagnostische bevindingen (de EBM-criteria die zijn vervuld), de parameters die men zal opvolgen en een aantal doelstellingen, die men met de patiënt afspreekt. Dat volgens de geldende richtlijnen.""De arts kan dan per patiënt een attest opmaken met het nomenclatuurnummer. Dat mag onafhankelijk van een consultatie, het gaat om continuïteit van zorg. De arts kan bij wijze van spreken de dossiers van zijn diabetespatiënten op een zondagmiddag in orde brengen en meteen het attest versturen."Het voorstel moet nu eerst nog door het Verzekeringscomité worden goedgekeurd.Gegevensdeling en GMD-plus"Voor Kartel moet deze prestatie in de toekomst met een simpele notificatie via MyCareNet kunnen worden verrekend, en moet een automatische verlenging mogelijk worden zoals voor het GMD", stelt dr. Hueting. Hij verwacht niet dat de ziekenfondsen dit nu streng gaan controleren, want dat deden ze met de diabetespas ook niet."Later zal er ook een nomenclatuurnummer komen voor het delen van dit soort gegevens. Maar het delen van gegevens is daarom nog niet verplicht. Het WIV zal de gedeelde gegevens misschien kunnen gebruiken voor een collectieve evaluatie.Dat is dan als controle op de kwaliteit van de eerstelijnszorg."Een heel ander maar ook belangrijk punt voor Kartel, zo meldt Reinier Hueting nog, is dat de criteria voor het GMD-plus werden verlengd. "Ze blijven daarmee geldig tot eind 2015."