...

Dat zei professor Pol Leclercq (École de Santé Publique, ULB) afgelopen zaterdag op een zeer druk bijgewoond VBS-symposium over de nomenclatuurherziening en de organisatie van het zorglandschap. Leclercq legde uit dat de 'waardeschaal' eind 2022 afgewerkt was voor dertien van de 30 medische specialismen. Dat wil zeggen: elke prestatie krijgt op basis van intensiteit binnen eenzelfde discipline een relatieve waarde. "Een ECG is in cardiologie bijvoorbeeld één punt waard, een hartcatheterisatie 17 punten." Een zeskoppige expertengroep - samengesteld uit twee artsen van het VBS, twee artsen van de wetenschappelijke vereniging en twee experten van KU Leuven/ULB - beoordelen elke prestatie op 'duur', 'complexiteit' en 'inherent risico'. Op die basis wordt een prestatie 'gescoord'. Die scores en voorstellen legt men voor aan de artsen uit de desbetreffende discipline. Binnen de tien dagen kunnen ze antwoorden met 'akkoord', 'niet competent' of 'niet akkoord'. Per discipline neemt in de regel 16 à 20% van de artsen deel. Opmerkingen worden geïncorporeerd. Een heikel punt is natuurlijk om de dertig schalen terug te brengen tot één omvattende schaal. Dit impliceert een vergelijking van prestaties uit verschillende disciplines zodat ze een vergelijkbare 'waarde' krijgen, zogenaamde 'peer' prestaties. "Dankzij deze oefening komen we tot minder onderhandelde maar meer rationele tarieven die in overeenstemming zijn met de WHO", voegde prof. Leclercq eraan toe. De kous is daarmee niet af. Want op het beroeps- én op het kostengedeelte van de prestaties moet nog een tarief gekleefd worden. Toch maakte ook minister Vandenbroucke zich op het VBS-symposium sterk dat de vooropgezette deadline gehaald wordt. Al wees dokter Philippe Devos (Bvas) er wel op dat nog vele vragen onbeantwoord blijven. Lees verder: 'Correct hervormen of het wordt een ramp' en 'Hervorming dient vier doelen'