...

Onlangs werd door het Riziv op grote schaal controles uitgevoerd bij vaatchirurgen. Uit de discussies komt vooral naar voren dat de nomenclatuur onduidelijk is en de inspecteurs van het Riziv niet voldoende expertise in huis hebben. Dat schrijft Dr. Gutwirth, vaatchirurg van AZ Monica in Antwerpen.Dr. Gutwirth schreef een in open brief aan de voorzitter van het Belgisch Genootschap voor Vaatheelkunde wat er volgens hem moet veranderen. De vereniging moet verder bemiddelen tussen het Riziv en de vaatchirurgen. Maar het probleem reikt verder dan de vaatchirurgie, zo blijkt uit de uitleg die Philippe Gutwirth aan de redactie van Artsenkrant gaf. Het Riziv stelt graag dat sommige artsen "creatief omgaan met de nomenclatuur", aldus Dr. Gutwirth. Dat is: artsen zouden de nomenclatuurcodes te veel interpreteren in hun voordeel. Maar de vaatchirurg van AZ Monica vindt dat het Riziv daar een groot stuk zelf verantwoordelijk voor is. Ze zorgt immers niet voor een sluitende en ondubbelzinnige nomenclatuur. En niet alleen dat, eigenlijk springt de instelling zelf 'creatief' met de nomenclatuur om.'Anatomische as'De vaatchirurg gebruikt een voorbeeld uit de recente controles: er bestaat een aparte nomenclatuurcode voor toepassing van een extra katheter over een "andere anatomische as". Maar waar slaat 'anatomische as' juist op? Deze terminologie is niet medisch gedefinieerd.Artsen zijn daar over de jaren heen verschillende interpretaties aan gaan geven. "Sommige slagaders krijgen, wanneer ze een groot gewricht passeren, daarbij een andere benaming. Voor nogal wat artsen is dat dan ook een andere anatomische as. Maar inspecteurs van het Riziv zeggen nu dat bedoeld wordt: de arterie aan de andere lichaamszijde. Het lijkt vooral op een Babelse spraakverwarring. Maar de discussie wordt uiteindelijk beslecht in het voordeel van de partij met de meeste macht."En hier schuilt de creativiteit van het Riziv: "Meer dan tien jaar heeft men de artsen in de waan gelaten dat hun interpretatie correct was. Maar dan duiken er budgettaire problemen op en gaat men op zoek naar mogelijke besparingen. Men schiet wakker en voert 'correcties' door, die moeten toelaten geld terug te vorderen."