...

U dient in de plaats het nummer 103132 te gebruiken, zoals voor een gewoon huisbezoek. Voor avondbezoeken (tussen 18 en 21 uur) gebruikt u nomenclatuurnummer 104215, voor een nachtbezoek (van 21 tot 8 uur) 104230 en voor een bezoek tijdens het weekend of op een feestdag 104252.Bezoekt u twee of meer patiënten in de instelling, dan gebruikt u wel nog de nummers 103412 en 103434.