...

Concreet voorziet het Riziv geen tussenkomst meer voor de 'klassieke' interlaminaire lumbale epidurale corticoïdinspuitingen, behalve voor de indicaties spinaal kanaalstenose op meer dan één niveau, en postherpetische neuralgie. In de plaats komt de transforaminale epidurale inspuiting. Thoracale en cervicale interlaminaire epidurale inspuitingen blijven wel vergoed.Gebrek aan wetenschappelijke evidentieDeze recente nomenclatuuraanpassing werd volgens de Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding (VAPV) ingegeven door het gebrek aan wetenschappelijke evidentie voor bepaalde technieken. "Een feit is dat de transforaminale epidurale infiltratie een beter alternatief is voor de klassieke epidurale infiltratie. Bij lumbosacrale radiculaire pijn laat deze techniek toe onder geleide van een beeldvormingstechniek - meestal RX - de anti-inflammatoire medicatie op het precieze niveau toe te dienen", zegt VAVP-voorzitter Dr. Jean-Pierre Van Buyten. "De epidurale infiltraties zijn dus niet afgeschaft maar ze worden verfijnd. Overigens passen de grotere pijncentra al geruime tijd deze transforaminale epidurale inspuiting toe."In de praktijk zal er volgens Van Buyten dus weinig veranderen, behalve misschien in kleinere ziekenhuizen of sommige privé-praktijken waar de posterieur epidurale infiltraties wel nog frequent werden toegepast.Besparing van 37%Nog volgens de VAPV is deze nomenclatuurwijziging ook bedoeld om overconsumptie in te dijken. De lumbale posterieure infiltratie was overigens het nummer dat het meest werd aangerekend. "Het resultaat zal echter geen besparing zijn van 5% op ons budget, zoals het Riziv aanvankelijk vroeg, maar wel van 37%", aldus Jean-Pierre Van Buyten. "Vrij drastisch dus. Maar uiteindelijk denk ik dat het de kwaliteit ten goede zal komen."De maatregel ligt in ieder geval in de lijn van de praktische richtlijnen anesthesiologische pijnbestrijding die de voorbije jaren tot stand kwamen dankzij een intense samenwerking tussen VAVP en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie. Richtlijnen die intussen naar het Engels werden vertaald en ook internationaal vaak als leidraad worden gebruikt.De VAVP geeft tot slot mee dat de toepassing van interventionele pijnbestrijdingstechnieken de laatste jaren sterk is geëvolueerd. En dat een betere selectie van patiënten heeft bijgedragen tot een substantiële verbetering van de resultaten.Heidi Van de KeereVoor meer info omtrent deze wijzigingen of omtrent de verschillende technieken kan u terecht in de verschillende pijncentra of bij de VAVP.