...

De Raad van Bestuur van Bvas heeft "alleen maar woorden van lof voor het werk dat dr. Philippe Devos de afgelopen twee jaar gepresteerd heeft.""Maar tegelijk ook veel begrip voor zijn beslissing om zijn mandaat te beëindigen om zo meer tijd voor zijn gezin vrij te maken." Dat Devos aftreedt als Bvas-voorzitter raakte begin deze week bekend."In volle covidcrisis gaf hij blijk van uitmuntend leiderschap, en dat niet alleen als voorzitter van Bvas maar als spreekbuis voor alle artsen", wuift het bestuur hem nog alle lof toe.Opvolger?De knoop wie het nu van hem moet overnemen, heeft de Bvas-top nog niet doorgehakt. Het zal in ieder geval een Franstalig bestuurslid zijn dat dokter Devos tot de Algemene Vergadering van 2022 zal opvolgen.De enige die totnutoe kandidaat is, is dokter Luc Henry - ondervoorzitter van Bvas en co-voorzitter van Waalse Bvas-afdeling Absym Wallonie. De Raad van Bestuur van Bvas wijst er nog eens op hoe pijnlijk duidelijk het voorbeeld van dokter Devos het maakt dat het bijzonder moeilijk wordt het syndicaal engagement met een artsenpraktijk en een gezinsleven te combineren."Daar komt nog bij dat het aantal vergaderingen in allerlei commissies en overlegorganen waar BVAS vertegenwoordigd is, de laatste tijd exponentieel is toegenomen"; zo onderstreept Bvas nog eens het probleem. "Maar de financiële middelen stegen niet in dezelfde mate."Een oproep naar alle artsen: "Het syndicalisme van BVAS zal sterker zijn naarmate meer artsen zich lid maken. Op die manier komen er middelen vrij voor extra personeel om onze artsen bij hun syndicale werk te ondersteunen."