...

Het kabinet reageert klaarblijkelijk op de onrust die is ontstaan naar aanleiding van berichtgeving over de besparingsmaatregelen van de regering. Ook de wijkgezondheidscentra moeten in 2017 zeven miljoen euro inleveren - zoals we eerder hebben gemeld.Dat zou gebeuren door de bevriezing van nieuwe aanvragen in afwachting van de resultaten van een audit die de eerste helft van vorig jaar plaatsvindt. Dat is: aanvragen die nu nog worden ingediend, worden voorlopig niet behandeld.In de persmededeling luidt het dat de bedoeling is dat dankzij deze beleidsevaluatie "de regelgeving en de werking nog verbeterd worden".Het budget voor wijkgezondheidscentra neemt van jaar tot jaar stevig toe en bedraagt dit jaar 150 miljoen. Welke andere sector kan nog een jaarlijkse budgettaire groei van 10% voorleggen?Maar de minister van Volksgezondheid wil de centra nu toch ook geruststellen. "De medische huizen of wijkgezondheidscentra vervullen een belangrijke functie in onze gezondheidszorg want zij bereiken een zwakkere groep patiënten", luidt het in de mededeling.En de dossiers van twee nieuwe wijkgezondheidscentra in de provincie Antwerpen, evenveel in West-Vlaanderen, niet minder dan vijf in Brussel, twee in Luik en een in Namen worden ondertussen nog wel behandeld, onderstreept het kabinet.