...

Het aantal bestuurders in de raad van bestuur van een ziekenhuis is niet wettelijk vastgelegd. Uit een rondvraag door prof. Faska Khrouz (ULB) bij een 20-tal Franstalige ziekenhuizen, blijkt dat het aantal bestuurders enorm kan schommelen: van 8 (Clinique Saint-Jean Brussel en Clinique Saint-Pierre Ottignies) tot liefst 37 (CHU Mons Borinage). Heeft het wel zin om een 40-tal mensen in een raad van bestuur te hebben?De aanwezige deskundigen legden de nadruk op de kwaliteit van de bestuurders, eerder dan op de kwantiteit. En op het belang van goed gevormde bestuurders die op de hoogte zijn van wat er in de ziekenhuiswereld op het spel staat en de belangen van de instellingen verdedigen, en niet die van henzelf, de partij of de gemeente. "Je hoort maar zelden spreken over de evaluatie en de vorming van bestuurders", zei prof. Khrouz, onafhankelijk bestuurder in de raad van bestuur van Chirec.De professor boekhouding en financiën aan de Solvay Brussels School vindt het hoog tijd dat er meer onafhankelijke bestuurders hun intrede doen in de raden van bestuur van de ziekenhuizen. Ze kunnen er instaan voor specifieke missies, zoals de realisatie van een interne audit van de raad van bestuur.Dokter Catherine Fonck (cdH), vrijwillig bestuurder bij het universitaire ziekenhuis Saint-Luc en het CHR Mons-Hainaut, pleitte op het colloquium voor een sterkere aanwezigheid van artsen en verplegend personeel in de raden van bestuur van de ziekenhuizen. "Dat aantal varieert sterk, soms zetelt de voorzitter van de medische raad er zelfs niet in", betreurt ze.Ze haalt twee voorbeelden aan van Amerikaanse topziekenhuizen, Mayo Clinic en Cleveland Clinic, die door een arts geleid worden. Haar standpunt kreeg heel wat bijval. Prof. Daniel Désir (ULB) wees er op dat in Amerikaanse ziekenhuizen artsen vanaf het begin van hun carrière managementverantwoordelijkheden op nemen, zodat ze progressief worden voorbereid op een directiefunctie.Meerdere sprekers hamerden op het belang van integriteit van de bestuurders - het risico op zware sancties, zowel strafrechtelijk als burgerlijk, is immers reëel. "De hoogste normen uit zowel de private als de openbare sector inzake governance moeten van toepassing zijn in de ziekenhuizen", beveelt dokter Fonck aan. Op die manier zijn zowel de doeltreffendheid en de bestrijding van belangenconflicten gegarandeerd, als het respect van het algemene belang, dat het ziekenhuis overstijgt, klinkt het.